Top 10

M.A (Mejores Amigos) – BM

https://www.youtube.com/watch?v=pOZvokjWbXM

Cupido – TINI

https://www.youtube.com/watch?v=4k1fm6YNsg8

Mercho – LiL CaKe, Migrantes

https://www.youtube.com/watch?v=VVWH9jJLGkE&list=RDVVWH9jJLGkE&start_radio=1